focus top

导航

查看留言
下单后一般多久能发货?
上传时间 : 2018-09-30 IP : 101.70.215.166
发表者 : fenliu (fengliang1073@sina.com)
查询 : 583
下单后需要多少天能发货?
评价目录
CHERRYKOKO_China
您好

一般情况下下单后 , 2~5天左右会发出。 ( 公休及节假日期间除外, 如遇缺货产品 可能会顺延。)

以上 , 请参考 ~

谢谢 !

目录
编号
商品
内容
评价
发表者
日期
点击数
22
普通
★★★★★
Louisa
2019-01-10
199
21
普通
★★★★★
Louisa
2019-01-10
235
20
普通
★★★★★
Louisa
2019-01-10
282
19
普通
★★★★★
Louisa
2019-01-08
203
18
普通
★★★★★
Louisa
2019-01-08
222
17
普通
★★★★★
Louisa
2019-01-08
207
16
普通
★★★★★
高倩华
2018-09-30
384
15
普通
★★★★★
高倩华
2018-09-30
352
14
普通
★★★★★
fenliu
2018-09-30
583
13
普通
★★★★★
she jiaping
2018-09-27
325
12
普通
★★★★★
she jiaping
2018-09-23
1208
11
普通
★★★★★
she jiaping
2018-09-17
681
10
普通
★★★★★
dlfP8vldFVpXGpxc0zXAog==
2018-03-21
471
9
普通
★★★★★
林鸿瑜
2018-03-15
491
8
普通
★★★★★
18551988994
2018-03-03
595
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7