focus top

导航

查看留言
查询不到订单
上传时间 : 2017-11-22 IP : 39.190.218.30
发表者 : 王昭娟 (18868414981@sina.cn)
查询 : 215
我知道我的订单号、就是输入订单号查询不到信息、是1112下的单。输入就是这样状态、谢谢
评价目录
CHERRYKOKO_China
您好

这个快递已经到中国了
到中国以后转申通快递了 单号是5530055341435
现在在广州清关。
很快就能收到的
请稍等哦

谢谢

目录
编号
商品
内容
评价
发表者
日期
点击数
39
普通
★★★★★
Louisa
2019-01-19
56
38
普通
★★★★★
Louisa
2019-01-19
41
37
普通
★★★★★
Louisa
2019-01-19
37
36
普通
★★★★★
Louisa
2019-01-19
45
35
普通
★★★★★
Louisa
2019-01-10
57
34
普通
★★★★★
Louisa
2019-01-10
40
33
普通
★★★★★
Louisa
2019-01-10
41
32
普通
★★★★★
Louisa
2019-01-10
39
31
普通
★★★★★
Louisa
2019-01-10
38
30
普通
★★★★★
Louisa
2019-01-10
40
29
普通
★★★★★
Louisa
2019-01-10
41
28
普通
★★★★★
Louisa
2019-01-10
44
27
普通
★★★★★
Louisa
2019-01-10
38
26
普通
★★★★★
Louisa
2019-01-10
37
25
普通
★★★★★
Louisa
2019-01-10
36
  1. 1
  2. 2
  3. 3