focus top

导航

查看留言
我怎么查询不到订单
上传时间 : 2017-11-20 IP : 39.190.217.177
发表者 : 王昭娟 (18868414981@sina.cn)
查询 : 125
你好,我的订单信息怎么查询不到,邮箱475696705@qq.com
评价目录
CHERRYKOKO_China
您好


您是不是在11月12号下的订单呢?~
这是非会员订单。您登录账号的话当然查不到这笔订单了~
12号的这个订单已经在16号给您发货了
运单号是PEKR70429681 已经给您发邮件通知了哦~请查收

谢谢

目录
编号
商品
内容
评价
发表者
日期
点击数
39
普通
★★★★★
Louisa
2019-01-19
56
38
普通
★★★★★
Louisa
2019-01-19
41
37
普通
★★★★★
Louisa
2019-01-19
37
36
普通
★★★★★
Louisa
2019-01-19
45
35
普通
★★★★★
Louisa
2019-01-10
57
34
普通
★★★★★
Louisa
2019-01-10
40
33
普通
★★★★★
Louisa
2019-01-10
41
32
普通
★★★★★
Louisa
2019-01-10
39
31
普通
★★★★★
Louisa
2019-01-10
38
30
普通
★★★★★
Louisa
2019-01-10
40
29
普通
★★★★★
Louisa
2019-01-10
41
28
普通
★★★★★
Louisa
2019-01-10
43
27
普通
★★★★★
Louisa
2019-01-10
38
26
普通
★★★★★
Louisa
2019-01-10
37
25
普通
★★★★★
Louisa
2019-01-10
36
  1. 1
  2. 2
  3. 3